Facebook Twitter Arama

YENİŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ramazan Ceyhan ORUÇ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
ceyhan.oruc@bursa-yenisehir.bel.tr
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlukları

 • Belediye sınırlan içerisinde (gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi-kültürel eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak.
 • Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
 • Müdürlük bünyesinde bulunan koro, kurs ve tüm çalışmaların iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak.
 • Kültür ve sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, seminerler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle şenlikleri, açık hava etkinlikleri, ramazan etkinlikleri, önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler, ödüllü ve ödülsüz yarışma organizasyonlarının yapılmasını sağlamak.
 • Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren ilçemiz dahilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek vakıf, Milli Eğitim Müdürlüğü vb. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.
 • Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen kitap, kaset ve CD’lerin satın alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak.
 • Başkanlığımıza bağlı kültürel mekânların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır olmasını sağlamak, mekânların tahsislerini kontrol etmek ve yapılacak etkinliklerin duyurulmasını sağlamak.
 • Yenişehir Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine teknik destek sağlamak.
  1. İlçe merkezi ve köylerde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin tespitini yapmak,
  2. Yaşlı ve yemek yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapmak
  3. Yardıma muhtaç ailelere ihtiyaçları doğrultusunda yardımlarda bulunmak (Ekmek fişi, gıda, hasta bezi, çocuk bezi, çocuk maması, süt, tekerlekli sandalye, yakacak, kıyafet, vb.)
 • İlçemizde bulunan zihinsel engelliler ve diyaliz hastalarının haftada 3 gün evlerinden alınıp refakatçileri ile birlikte tedavi gördükleri sağlık ve rehabilitasyon merkezlerine ücretsiz olarak götürülüp tedavisi bittikten sonra tekrar evlerine ulaşımlarını sağlamak.
 • Kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılamak (Hastane hizmeti, temizlik hizmeti vb.)
 • El Emeği Göz Nuru Satış merkezilerinin koordinasyonunu sağlamak ve ilçemiz halkına yönelik kursların açılmasını sağlamak.
 • Belediye bünyesinde yapılan tüm etkinlik ve faaliyetlerin fotoğraflanmasını ve kameraya alınmasını koordine ederek kayıt altına alınmasını sağlamak
 • Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.
 • Milli Bayramlar ve 6 Eylül Yenişehir’in Kurtuluş etkinlikleri için çeşitli programlar hazırlamak. (Konser organizasyonu, Sanatçı Temini v.b.)
 • Birimi ile ilgili varsa yıllık yatırım programı teklifini hazırlamak ve Belediye Başkanına sunmak.
 • Birim görev alanına giren konularla ilgili dönemler halinde istatistiki çalışmalar yapmak ve Belediye Başkanına sunmak,
 • Birimi ilgilendiren mevzuatı takip etmek, yapılan değişiklikleri bağlı olduğu üst birime bildirmek
 • Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevlere ilişkin iş ve işlemleri şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık anlayışı ile yapmak
 • Biriminde kalite sisteminin uygulanmasını temin ve takip etmek