Facebook Twitter Arama

İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

S. Sinan SÜZGÜN
İmar İşleri Müdürü
sinan.suzgun@bursa-yenisehir.bel.tr

İmar İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlukları
 • İmar planlarını yapmak ve uygulamak
 • Plan değişikliklerini hazırlamak ve Meclise sunmak
 • İfraz,Tevhid,Parselasyon v.s. dosyalarını Encümene hazırlamak
 • Yapılaşmaların plana uygunluğunu denetlemek
 • Yapı Ruhsatlarına ait hakediş ödemelerini yapmak
 • Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek
 • İnşaatların kontrollerini yaparak,Vizelerini yapmak ve yaptırmak
 • Binaların Numaralama işlemlerinin yapılarak yeni oluşan sokak ve caddelere isim dosyalarını hazırlamak
 • Kaçak yapılaşmayı önleyici tedbirler almak
 • YOSAB (Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi ) teknik ve idari tüm çalışmaları yürütmek.
Uygulanan Kanun ve Yönetmelikler:
 • 3194 sayılı İmar Kanunu
  • İmar Yönetmeliği
  • Plan yapı.ve değiş.ait esas.dair yön
  • Kanunun 18.mad.ait arsa ve arazi düz es.hk.yön.
  • Otopark Yönetmeliği
  • Yangın Yönetmeliği
  • Telefon Tesisat(Ankastra Tek.Şartnamesi)
  • Isı Yalıtım Yönetmeliği
  • Hafriyat toprağı inş. ve yıkıntı atıklarının kont. yön.
  • Asansör Kontrol Yönetmeliği
  • Sığınak Yönetmeliği
  • Korunması gerekli Kül.ve Tab.Var.Tes.hk.yön.
  • Karayolları kenarında kuru.tesis.hk.yön.
 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu.
 • 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu.
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu.
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu.
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.
 • 1003 sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Kanunu.
 • 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu.

İmar İşleri Müdürlüğü Belediye sınırları içinde; Arazi kullanımı, yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin her türlü harita,plan,projelerin hazırlanarak, Doğal ve Kültürel Değerlerin korunmasını dikkate alarak, sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinin oluşmasına, Doğal olayların felakete dönüşmesini engelleyecek şekilde Yapı ve çevre kalitesinin artırılarak kaçak yapılaşmayı önleyici çalışmalar yapmaktadır.