Facebook Twitter Arama

BİLGİ EDİNME TÜZEL KİŞİLER

BİLGİ EDİNME FORMU/TÜZEL KİŞİLER
Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler TÜZEL KİŞİLER
Ünvanı :
Yetkili Ad Soyad :
TC Kimlik No :
Telefon :
E-Mail :
Adres :
İstenilen Bilgi
veya Belge
:
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler yukarıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.