Facebook Twitter Arama

BİLGİ EDİNME GERÇEK KİŞİLER

BİLGİ EDİNME FORMU/GERÇEK KİŞİLER
Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler GERÇEK KİŞİLER
Ad Soyad :
TC Kimlik No :
Telefon :
E-Mail :
Adres :
İstenilen Bilgi
veya Belge
:
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler yukarıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.