BELEDİYE BAŞKANLARI
OSMANLI ARŞİV KAYITLARINA GÖRE
Kaynak: Tarihten Günümüze Yenişehir Sempozyumu(2013)
# TARİH BAŞKAN VE AZALAR
1 1871 Belediye Başkanı: Hacı Nafiz Efendi olup görev süresi bilinmemektedir.
Azalar: Hacı Hüseyin Efendi, İsmail Ağa, Ali Ağa, İsmail Efendi
2 1875 Belediye Başkanı: Kaymakam Rasih Efendi olup görev süresi bilinmemektedir.
Belediye Başkan Vekili: Şeyh Emin Efendi
Muavin: Mustafa Efendi
Azalar: Derviş Ağa, Ali Ağa, Hacı Hüseyin Ağa, Hacı Abdurrahman Ağa, Hacı Nazif Ağa, Artin Ağa
Kâtip: Mehmed Ali Efendi
3 1879 Belediye Başkanı: Hasan Efendi olup görev süresi bilinmemektedir.
4 1885-1886 Belediye Başkanı: Emin Efendi olup görev süresi 1 yıldır.
5 1886-1888 Belediye Başkanı: Mustafa Efendi olup görev süresi 2 yıldır.
6 1893-1894 Belediye Başkanı: Mahmud Efendi olup görev süresi 1 yıldır.
7 1894-1896 Belediye Başkanı: Osman Nuri Efendi olup görev süresi 2 yıldır.
8 1896-1897 Belediye Başkanı: Osman Efendi olup görev süresi 1 yıldır.
9 1897-1901 Belediye Başkanı: Hüseyin Ağa olup görev süresi 4 yıldır.
10 1901-1907 Belediye Başkanı: Edhem Paşa Mirimiran olup görev süresi 6 yıldır.
Azalar: Hüseyin Ağa, Ali Ağa, Şemaki Ahmed Ağa, Hacı Hüseyin Ağa, Hacı Mustafa Efendi, Kalos Efendi.
Katib ve Sanduk Emini: Mehmed Emin Efendi
1907-1920 yılları arasında Yenişehir'de görev yapan belediye başkanlarına kayıtlarda rastlanamamıştır.
11 1920-1921 Belediye Başkanı: Hacı Emin Efendi (08.11.1920-02.1921) olup 3 ay gibi kısa bir süre görev yapmıştır.
12 1921-1921 Belediye Başkanı: Ahmet Efendi (01.03.1921-23.09.1921) olup 8 ay görev yapmıştır.
13 1921-1922 Belediye Başkanı: Yasin Bey (24.09.1921-15.02.1922) olup 4 ay görev yapmıştır.
14 1922-1922 Belediye Başkanı: Ahmet Efendi (16.02.1922-02.04.1922) olup 1,5 ay görev yapmıştır.
15 1922-1922 Belediye Başkanı: Cemal Efendi (03.04.1922-06.09.1922) olup 6 ay görev yapmıştır.
YENİŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİV KAYITLARINA GÖRE
16 Kara Ahmet Efendi (ŞEMAKİ)
Kara Ahmet Efendi (ŞEMAKİ)

1922-?

17 Çilingir Ahmet Efendi (ÖZEÇ)
Çilingir Ahmet Efendi (ÖZEÇ)

1922-?

18 Burhanettin ERSÖZ
Burhanettin ERSÖZ

1932-(10 Ay)

19 Mesenezli Tevfik MİNEZ
Mesenezli Tevfik MİNEZ

1932-1933

20 Osman MİNEZ
Osman MİNEZ

1932-1935

21 Mehmet GÖKGÖZ
Mehmet GÖKGÖZ

1935-1938

22 Osman MİNEZ
Osman MİNEZ

1938-1946

23 İbrahim KARAOSMANOĞLU (GÜVEN)
İbrahim KARAOSMANOĞLU (GÜVEN)

1946-1950

24 Mehmet GÖKGÖZ
Mehmet GÖKGÖZ

1950-1958

25 Şakir UNTUT
Şakir UNTUT

1958-1960

26 M. Metin SAYAR
M. Metin SAYAR

1960-1963

27 Ali CAN
Ali CAN

1963-1967

28 Ahmet ÖZ
Ahmet ÖZ

1967-(2 Ay)

29 Vedat Cemil ŞEMAKİ
Vedat Cemil ŞEMAKİ

1968-1980

30 Necati TUNA
Necati TUNA

1980-1983

31 Arif KİBRİT
Arif KİBRİT

1983-1984

32 Turhanettin ERGÜNAÇ
Turhanettin ERGÜNAÇ

1984-1989

33 İbrahim AY
İbrahim AY

1989-1994

34 Turhanettin ERGÜNAÇ
Turhanettin ERGÜNAÇ

1994-1999

35 Mehmet KAYA
Mehmet KAYA

1999-2003

36 Bülent Hamdi CİNGİL
Bülent Hamdi CİNGİL

2003-2014

37 Süleyman ÇELİK
Süleyman ÇELİK

2014-2019

38 Davut AYDIN
Davut AYDIN

2019-Devam Ediyor