NİKÂH İŞLEMLERİ
Nikah İşlemleri
EŞLERDEN BİRİNİN YENİŞEHİR’DE İKAMET EDİYOR OLMASI ŞARTI İLE GEREKLİ BELGELER
 1. Her iki eş için Aile Hekimine (Sağlık Ocağına) müracaat edilerek alınacak "evlenmelerinde sakınca bulunmamaktadır" ibareli sağlık raporları (Resimli ve mühürlü)
 2. Evlenme ehliyet belgesi. (Yenişehir Nüfus Müdürlüğü’nden)
 3. 3’er adet vesikalık fotoğraf (Son 5 ay içinde çekilmiş, renkli, erkekler için başı açık, Kadınlar için yüzleri görünmek şartı ile başörtülü olabilir).
 4. Fotoğraflı nüfus cüzdanları ve fotokopileri (Asıllar müracaat sırasında görülecek, fotoğrafsız olanlar ve diğeri kimlik belgeleri "ehliyet v.b." kabul edilmeyecektir.)

Not:

 1. Her iki eş Yenişehir dışında ikamet ediyor ise eşlerden birinin bulunduğu yerdeki evlendirme memurluğundan alınacak izin belgesi ile müracaat edilmesi gerekmektedir.
 2. Gerekli durumlarda ayrıca bilgi ve belge istenecektir.
 3. Nikah tarihinden en az bir hafta önce yukarıdaki belgeleri her iki eş birlikte gelerek teslim etmesi gerekmektedir. Tek eşin müracaatı kabul edilmeyecektir.
 4. Nikah sırasında evlenecekleri tanıyan en az iki şahidin kimlikleri ile birlikte nikah yerinde hazır bulunması gerekmektedir.
EŞLERDEN BİRİNİN YABANCI UYRUKLU OLMASI HALİNDE EVLİLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Yabancı eşin bağlı bulunduğu Ülkenin Türkiye’de bulunan konsolosluğundan"bekâr ve evlenmesine engel halinin olmadığının belirtildiği, kimlik bilgilerinin açıklamalı şekilde yazılı olduğu, evlenmesi uygundur, evlenebilir v.b. ibareli" açık şekilde yazılı olması gereken evlenme ehliyet (izin) belgesi Alınan Belge İstanbul için konsolosluğun bulunduğu yer Kaymakamlık veya Valilik Hukuk İşleri Müdürlüğüne diğer yerler için Ankara Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatılacak. (Evlenme izin belgesi yabancı ülke yerel makamlarından alınmış ise o ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna konsolosluk yok ise Ankara’da kendi konsolosluğuna ve Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatılacak)
 2. Alınan izin belgesi Türkçe tercümeli ve açıklamalı değil ise Noter aracılığı ile yetkili Yeminli Tercümana tercüme ettirilecek Noter’e onaylatılacak.
 3. Pasaport ve kimlik Noter aracılığı ile yetkili Yeminli Tercümana tercüme ettirilecek Noter’e onaylatılacak. Pasaportu olmayan veya vizeye tabi olup vize süresi dolmuş olanların müracaatı kabul edilmez. Evlendirme İşlemi yapılmaz.
 4. Türk eşe ait fotoğraflı nüfus cüzdanı, nüfus müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt ve İkametgâh Belgesi. Nüfus cüzdanı olmayanların müracaatı kabul edilmez.
 5. Her iki eş için Türkiye’de bulunan sağlık ocaklarından (aile hekimlerinden) alınacak kişinin kimlik bilgilerinin ve evlenme engeli bulunmadığının açık şekilde yazılı olduğu sağlık raporları.
 6. Eşlerin son halinin gözüktüğü yeni çekilmiş 4’er adet renkli vesikalık fotoğraf. (Bilgisayar, yazıcı çıktısı veya fotokopi olmayacak)
 7. Nikâh sırasında eşleri tanıyan 18 yaşını doldurmuş en az iki şahit ve Türkçe bilmeyen eşin tercümanlığını yapacak tercüman bulunacak. Tercüman olmadan işlem yapılamaz. Diğer eşin tercümanlığı kabul edilmez.
 8. Yukarıda belirtilen belgelerin müracaat tarihinde alınış tarihinden itibaren GEÇERLİLİK SÜRESİNİ doldurmamış olması gerekmektedir.
MÜRACAAT YERİ
Yenişehir Belediye Başkanlığı Evlendirme Memurluğu
Yenigün Mahallesi Kozdere Cad. Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR Kültür Merkezi ( Eski Santral Park içi) Yenişehir/BURSA

(0224) 770 00 60
(0224) 773 00 16 - (282)