MECLİS GÜNDEMİ
2021 Çalışma Dönemi 9. Toplantı 2. Birleşim 06.10.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İmar Komisyonuna Sevk Edilen, İlçemizde Bölge Otoparkı Yapılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Notu İlavesinin Görüşülmesi.
 2. Plan Bütçe ve Tarife Komisyonuna sevk edilen, 2022 Yılı Performans Programının Görüşülmesi.
 3. Plan Bütçe ve Tarife Komisyonuna sevk edilen, 2022 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçenin Görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 9. Toplantı 1. Birleşim 01.10.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İlçemizde Bölge Otoparkı Yapılmasına İlişkin 1/100.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Notu İlavesinin Görüşülmesi
 2. 2022 Mali Yılı Performans Programının Görüşülmesi.
 3. 2022 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçenin Görüşülmesi.
 4. Terziler Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmaları ve muhtelif kadastro güncelleme işlerinde görev yapmak üzere bir bilirkişi seçilmesi.
2021 Çalışma Dönemi 8. Toplantı 2. Birleşim 08.09.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İmar Komisyonuna Sevk Edilen, Buski Genel Müdürlüğünün Buskimatik Konulmak Üzere Yer Tahsisi Yapılması Talebinin Görüşülmesi.
 2. İmar Komisyonu, Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu ile Tarım Komisyonuna Sevk Edilen, Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğine Göre Kırsal Mahalle Tespitinin Görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 8. Toplantı 1. Birleşim 01.09.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İmar Komisyonuna sevk edilen, İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, 512 ada, 22 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesi.
 2. Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğine göre Kırsal Mahalle Tespitinin görüşülmesi.
 3. Buski Genel Müdürlüğünün, Buskimatik konulmak üzere yer tahsisi yapılması talebinin görüşülmesi.
 4. Terziler, Çamönü, Çelebi, Gökçesu Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmaları ve muhtelif kadastro güncelleme işlerinde görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi.
2021 Çalışma Dönemi 7. Toplantı 1. Birleşim 02.07.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İmar Komisyonuna Sevk Edilen İmar Kanunu 8. Madde 1. Fıkra (b) Bendinin Onuncu Paragrafına Göre Onaylı İmar Planlarında Yençok: Serbest Olarak Belirlenen Yüksekliklerin Görüşülmesi.
 2. İlçemizin Kurtuluş Mahallesi, 512 Ada, 22 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin Görüşülmesi.
 3. İngaz Genel Kurulunda Belediyemizi temsil ve ilzam etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
 4. Toprak Analiz Cihazı Kullanım ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi.
 5. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Tüzüğünde yapılan değişiklik gereği birliğe üye seçilmesinin görüşülmesi.
 6. Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği Tüzüğünde yapılan değişiklik gereği birliğe üye seçilmesinin görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 6. Toplantı 2. Birleşim 04.06.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İmar Komisyonuna sevk dilen, İlçemiz Yenigün Mahallesi, Cihan Sokakta bulunan parka ad verilmesinin konusunun görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 6. Toplantı 1. Birleşim 02.06.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İlçemiz Yenigün Mahallesi, Cihan Sokakta bulunan parka ad verilmesinin görüşülmesi.
 2. İmar Komisyonuna sevk edilen, İmar Kanunu 8. Madde 1. Fıkra (b) Bendinin Onuncu Paragrafına Göre Onaylı İmar Planlarında Yençok: Serbest Olarak Belirlenen Yüksekliklerin Görüşülmesi.
 3. İmar Komisyonuna sevk edilen, 16.03.2021 Tarih ve 461 Sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Kararının, Yürürlükteki Uygulama İmar Planlarına İşlenmesinin Görüşülmesi.
 4. İmar Komisyonuna sevk dilen, İlçemiz Çardak Mahallesi 106 ada 3 parsel, 107 ada 4 parsel ve 145 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazlara ilişkin plan notu değişikliği talebinin görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 5. Toplantı 2. Birleşim 21.05.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İmar Komisyonuna sevk dilen, İlçemizde Koyunhisar (Hamidiye) ve Yolören (Mekir) Mahallelerinde 442/3367 Sayılı Köy Kanununa Göre Onaylı Köy Yerleşim Planlarının Kırsal Yerleşim Alanı Kapsamında Değerlendirilmesi Konusunun Görüşülmesi.
 2. Plan Bütçe Tarife Komisyonuna Sevk Edilen, 2020 Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 5. Toplantı 1. Birleşim 17.05.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İmar Kanunu 8. Madde 1. Fıkra (b) Bendinin Onuncu Paragrafına Göre Onaylı İmar Planlarında Yençok: Serbest Olarak Belirlenen Yüksekliklerin Görüşülmesi.
 2. 16.03.2021 Tarih ve 461 Sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Kararının, Yürürlükteki Uygulama İmar Planlarına İşlenmesinin Görüşülmesi.
 3. İlçemizde Koyunhisar (Hamidiye) ve Yolören (Mekir) Mahallelerinde 442/3367 Sayılı Köy Kanununa Göre Onaylı Köy Yerleşim Planlarının Kırsal Yerleşim Alanı Kapsamında Değerlendirilmesi Konusunun Görüşülmesi.
 4. Gençlik ve Spor Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna Sevk Edilen, İlçemizde uyuşturucu madde bağımlılığının önlenmesiyle ilgili raporunun görüşülmesi.
 5. 2020 Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 4. Toplantı 2. Birleşim 05.04.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. Plan bütçe tarife komisyonuna sevk edilen bütçe içi aktarma ve ek ödemenin görüşülmesi