MECLİS GÜNDEMİ
2022 Çalışma Dönemi 7. Toplantı 2. Birleşim 05.07.2022 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. Plan Bütçe ve Tarife Komisyonuna havale edilen, BUSKİ Genel Müdürlüğünün taşınmaz tahsis talebinin görüşülmesi.
 2. Plan Bütçe ve Tarife Komisyonuna havale edilen, BUSKİ Genel Müdürlüğünün taşınmaz devir talebinin görüşülmesi.
 3. Plan Bütçe ve Tarife Komisyonuna havale edilen, Bursa Büyükşehir Belediyesinin taşınmaz devir talebinin görüşülmesi.
 4. Plan Bütçe ve Tarife Komisyonuna havale edilen, Ek ödenek verilmesi talebinin görüşülmesi.
 5. Plan Bütçe ve Tarife Komisyonuna havale edilen, İlçe Sağlık Müdürlüğünün taşınmaz tahsis talebinin görüşülmesi.
2022 Çalışma Dönemi 7. Toplantı 1. Birleşim 01.07.2022 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. BUSKİ Genel Müdürlüğünün taşınmaz tahsis talebinin görüşülmesi.
 2. BUSKİ Genel Müdürlüğünün taşınmaz devir talebinin görüşülmesi.
 3. Bursa Büyükşehir Belediyesinin taşınmaz devir talebinin görüşülmesi.
 4. Ek ödenek verilmesi talebinin görüşülmesi.
 5. Belediye Başkan Yardımcısına verilecek aylık ödeneğin görüşülmesi.
 6. Belediyemizin hissesinin olduğu İNGAZ Genel Kurulunda ve Yönetim Kurulunda Belediyemizi temsil ve ilzam etmek üzere yetkilendirme yapılmasının görüşülmesi.
2022 Çalışma Dönemi 6. Toplantı 1. Birleşim 01.06.2022 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. Belediye Meclisi 01 Haziran 2022 Çarşamba Günü, Saat 15.00’de GÜNDEMSİZ olarak toplanacaktır.
2022 Çalışma Dönemi 5. Toplantı 2. Birleşim 11.05.2022 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. Plan Bütçe Tarife Komisyonuna Sevk Edilen, 2021 Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.
 2. Plan Bütçe Tarife Komisyonuna Sevk Edilen, Ek Ödeneğin Görüşülmesi.
 3. Plan Bütçe Tarife Komisyonuna Sevk Edilen, Belediyemize Ait Gökçesu Mahallesi 133 Ada, 61 Parsel Taşınmazın DSİ. Genel Müdürlüğüne Devir Talebinin Görüşülmesi.
 4. Plan Bütçe Tarife Komisyonuna Sevk Edilen, Şartlı Yardım Konusunun Görüşülmesi.
 5. Plan Bütçe Tarife Komisyonuna Sevk Edilen, Başarılı Sporcuya Ödül Verilmesinin Görüşülmesi.
2022 Çalışma Dönemi 5. Toplantı 1. Birleşim 06.05.2022 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. 2021 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Görüşülmesi.
 2. Ek Ödeneğin Görüşülmesi.
 3. Belediyemize Ait Gökçesu Mah. 133 Ada, 61 Parsel Taşınmazın DSİ. Genel Müdürlüğüne Devir Talebinin Görüşülmesi.
 4. Norm Kadro Cetvelinde Değişiklik Yapılmasının Görüşülmesi.
 5. Bursa-Yenişehir Havalimanı Müdürlüğünün Yardım Talebin Görüşülmesi.
 6. Şartlı Yardım Konusunun Görüşülmesi.
2022 Çalışma Dönemi 4. Toplantı 1. Birleşim 01.04.2022 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. Belediye Encümenine Encümen Üyesi Seçilmesinin Görüşülmesi.
 2. Belediye Meclisinde Kurulacak; İhtisas Komisyonlarının, Üye Sayılarının ve Görev Sürelerinin Belirlenmesinin Görüşülmesi.
 3. İmar Komisyonuna Sevk Edilen, İlçemizin Çardak Mahallesi 107 Ada, 4 Parselde Kayıtlı Taşınmaza İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Değişikliğinin Görüşülmesi.
 4. Yenigün Mahallesi Kardelen Sokakta Bulunan Parka Ad Verilmesi Konusunun Görüşülmesi Talebi
 5. Denetim Komisyonu Raporunun Okunması.
 6. 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
2022 Çalışma Dönemi 3. Toplantı 1. Birleşim 02.03.2022 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Görüşülmesi.
 2. Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Görüşülmesi.
 3. Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Görüşülmesi.
 4. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Görüşülmesi.
2022 Çalışma Dönemi 2. Toplantı 1. Birleşim 02.02.2022 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. Yenişehir Belediye Meclisinin 02.04.2021-43 sayılı plan değişikliği konulu kararının değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
 2. İlçemizin Fethiye Mahallesi 123 ada, 5 ve 6 numaralı parseller üzerinden geçen mevcut köy içi yolunun tapu kayıtlarından düşürülmesi konusunun görüşülmesi.
2022 Çalışma Dönemi 1. Toplantı 2. Birleşim 07.01.2022 Saat 14:30
GÜNDEM MADDELERİ
 1. Plan Bütçe ve Tarife Komisyonuna sevk edilen, başarılı sporcuya ödül verilmesinin görüşülmesi.
 2. Plan Bütçe ve Tarife Komisyonuna sevk edilen, voleybol turnuvasında dereceye girecek takımlara ödül verilmesinin görüşülmesi.
 3. Plan Bütçe ve Tarife Komisyonuna sevk edilen, “Dört Mevsim Yenişehir Fotoğraf Yarışmasında” dereceye girenlere ve görev alacaklara ödül ve ücret verilmesi hususunun görüşülmesi.
 4. Plan Bütçe ve Tarife Komisyonuna sevk edilen, taşınmaz mal satışının görüşülmesi.
2022 Çalışma Dönemi 1. Toplantı 1. Birleşim 03.01.2022 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. Meclis Üyeleri, Denetim Komisyonu Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerine 2022 yılında verilecek huzur hakkı ücretinin görüşülmesi.
 2. Zabıta personeline 2022 yılında verilecek fazla çalışma ücretinin görüşülmesi.
 3. Sözleşmeli personel ücretlerinin görüşülmesi.
 4. Toplu sözleşme sosyal denge zammının görüşülmesi.
 5. 2022 Yılı çalışma döneminde belediye meclisinin tatil edileceği ayın belirlenmesinin görüşülmesi.
 6. Denetim komisyonuna üye seçilmesinin görüşülmesi.
 7. Norm kadro cetvelinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.
 8. Başarılı sporcuya ödül verilmesinin görüşülmesi.
 9. Voleybol turnuvasında dereceye girecek takımlara ödül verilmesinin görüşülmesi.
 10. Dört Mevsim Yenişehir Fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ve görev alacaklara ödül ve ücret verilmesi hususunun görüşülmesi.
 11. Taşınmaz devrinin görüşülmesi.
 12. Taşınmaz mal satışının görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 11. Toplantı 1. Birleşim 01.12.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. 2022 Yılı Ücret Tarifelerinin Görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 10. Toplantı 2. Birleşim 05.11.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. Plan, Bütçe ve Tarife Komisyonuna sevk edilen, Bütçe İçi Aktarma ve Ek Ödenek Verilmesinin Görüşülmesi.
 2. İmar Komisyonuna sevk edilen, Yenigün Mahallesi, 575 ada, 43 no’lu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 3. İmar Komisyonu ve Plan, Bütçe ve Tarife Komisyonuna sevk edilen, Otopark gruplarının belirlenmesine ilişkin, 13.11.2009 tarih ve 146 sayılı Yenişehir Belediye Meclis Kararının değişen Otopark Yönetmeliğine göre yeniden değerlendirilmesinin görüşülmesi.
 4. İmar Komisyonuna sevk edilen, İlçemizin Yenigün Mahallesi’nde, 124 ada, 66 parsel ve 554 ada, 27 parsel ile Kurtuluş Mahallesi’nde,152 ada, 13 no’lu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 10. Toplantı 1. Birleşim 01.11.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. Bütçe İçi Aktarma ve Ek Ödenek Verilmesinin Görüşülmesi.
 2. Yenigün Mahallesi, 575 ada, 43 no’lu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 3. Otopark gruplarının belirlenmesine ilişkin, 13.11.2009 tarih ve 146 sayılı Yenişehir Belediye Meclis Kararının değişen Otopark Yönetmeliğine göre yeniden değerlendirilmesinin görüşülmesi.
 4. İlçemizin Yenigün Mahallesi’nde, 124 ada, 66 parsel ve 554 ada, 27 parsel ile Kurtuluş Mahallesi’nde,152 ada, 13 no’lu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 5. Barcın ve Toprakocak Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmaları ve muhtelif kadastro güncelleme işlerinde görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi
2021 Çalışma Dönemi 9. Toplantı 2. Birleşim 06.10.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İmar Komisyonuna Sevk Edilen, İlçemizde Bölge Otoparkı Yapılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Notu İlavesinin Görüşülmesi.
 2. Plan Bütçe ve Tarife Komisyonuna sevk edilen, 2022 Yılı Performans Programının Görüşülmesi.
 3. Plan Bütçe ve Tarife Komisyonuna sevk edilen, 2022 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçenin Görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 9. Toplantı 1. Birleşim 01.10.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İlçemizde Bölge Otoparkı Yapılmasına İlişkin 1/100.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Notu İlavesinin Görüşülmesi
 2. 2022 Mali Yılı Performans Programının Görüşülmesi.
 3. 2022 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçenin Görüşülmesi.
 4. Terziler Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmaları ve muhtelif kadastro güncelleme işlerinde görev yapmak üzere bir bilirkişi seçilmesi.
2021 Çalışma Dönemi 8. Toplantı 2. Birleşim 08.09.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İmar Komisyonuna Sevk Edilen, Buski Genel Müdürlüğünün Buskimatik Konulmak Üzere Yer Tahsisi Yapılması Talebinin Görüşülmesi.
 2. İmar Komisyonu, Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu ile Tarım Komisyonuna Sevk Edilen, Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğine Göre Kırsal Mahalle Tespitinin Görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 8. Toplantı 1. Birleşim 01.09.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İmar Komisyonuna sevk edilen, İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, 512 ada, 22 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesi.
 2. Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğine göre Kırsal Mahalle Tespitinin görüşülmesi.
 3. Buski Genel Müdürlüğünün, Buskimatik konulmak üzere yer tahsisi yapılması talebinin görüşülmesi.
 4. Terziler, Çamönü, Çelebi, Gökçesu Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmaları ve muhtelif kadastro güncelleme işlerinde görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi.
2021 Çalışma Dönemi 7. Toplantı 1. Birleşim 02.07.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İmar Komisyonuna Sevk Edilen İmar Kanunu 8. Madde 1. Fıkra (b) Bendinin Onuncu Paragrafına Göre Onaylı İmar Planlarında Yençok: Serbest Olarak Belirlenen Yüksekliklerin Görüşülmesi.
 2. İlçemizin Kurtuluş Mahallesi, 512 Ada, 22 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin Görüşülmesi.
 3. İngaz Genel Kurulunda Belediyemizi temsil ve ilzam etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
 4. Toprak Analiz Cihazı Kullanım ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi.
 5. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Tüzüğünde yapılan değişiklik gereği birliğe üye seçilmesinin görüşülmesi.
 6. Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği Tüzüğünde yapılan değişiklik gereği birliğe üye seçilmesinin görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 6. Toplantı 2. Birleşim 04.06.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İmar Komisyonuna sevk dilen, İlçemiz Yenigün Mahallesi, Cihan Sokakta bulunan parka ad verilmesinin konusunun görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 6. Toplantı 1. Birleşim 02.06.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İlçemiz Yenigün Mahallesi, Cihan Sokakta bulunan parka ad verilmesinin görüşülmesi.
 2. İmar Komisyonuna sevk edilen, İmar Kanunu 8. Madde 1. Fıkra (b) Bendinin Onuncu Paragrafına Göre Onaylı İmar Planlarında Yençok: Serbest Olarak Belirlenen Yüksekliklerin Görüşülmesi.
 3. İmar Komisyonuna sevk edilen, 16.03.2021 Tarih ve 461 Sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Kararının, Yürürlükteki Uygulama İmar Planlarına İşlenmesinin Görüşülmesi.
 4. İmar Komisyonuna sevk dilen, İlçemiz Çardak Mahallesi 106 ada 3 parsel, 107 ada 4 parsel ve 145 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazlara ilişkin plan notu değişikliği talebinin görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 5. Toplantı 2. Birleşim 21.05.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İmar Komisyonuna sevk dilen, İlçemizde Koyunhisar (Hamidiye) ve Yolören (Mekir) Mahallelerinde 442/3367 Sayılı Köy Kanununa Göre Onaylı Köy Yerleşim Planlarının Kırsal Yerleşim Alanı Kapsamında Değerlendirilmesi Konusunun Görüşülmesi.
 2. Plan Bütçe Tarife Komisyonuna Sevk Edilen, 2020 Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 5. Toplantı 1. Birleşim 17.05.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. İmar Kanunu 8. Madde 1. Fıkra (b) Bendinin Onuncu Paragrafına Göre Onaylı İmar Planlarında Yençok: Serbest Olarak Belirlenen Yüksekliklerin Görüşülmesi.
 2. 16.03.2021 Tarih ve 461 Sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Kararının, Yürürlükteki Uygulama İmar Planlarına İşlenmesinin Görüşülmesi.
 3. İlçemizde Koyunhisar (Hamidiye) ve Yolören (Mekir) Mahallelerinde 442/3367 Sayılı Köy Kanununa Göre Onaylı Köy Yerleşim Planlarının Kırsal Yerleşim Alanı Kapsamında Değerlendirilmesi Konusunun Görüşülmesi.
 4. Gençlik ve Spor Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna Sevk Edilen, İlçemizde uyuşturucu madde bağımlılığının önlenmesiyle ilgili raporunun görüşülmesi.
 5. 2020 Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.
2021 Çalışma Dönemi 4. Toplantı 2. Birleşim 05.04.2021 Saat 15:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. Plan bütçe tarife komisyonuna sevk edilen bütçe içi aktarma ve ek ödemenin görüşülmesi