KALİTE POLİTİKAMIZ
  • Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarına uymak, geliştirilmesini sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,
  • İlçemizin sürdürülebilir geleceğine yönelik bir vizyon amacıyla, tüm ilçe halkını içine alan çalışma gruplarını oluşturarak yönetişim anlayışını hayata geçirmek, kent sorunlarını tespit edip çözümler için projeler oluşturmak ve bu doğrultuda ilçe sakinlerimizin memnuniyetini artırmak,
  • Belediye çalışanlarımızın, çalışma hayatının sürekli iyileştirilmesi için çaba sarf etmek, kişisel gelişimlerini sağlayıcı eğitimler planlamak,
  • E-Belediyecilik alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve buna bağlı olarak mevcut sistemi geliştirmek,
  • Şeffaf denetlenebilir ve üretken bir belediye olmayı ilke edinerek, bugünü ve yarını planlayarak, ilçe sakinlerimizden aldığımız destek ve güvenle "kendine odaklı değil vatandaş odaklı olmak".
Ercan ÖZEL  Belediye Başkanı