İMAR UYGULAMALARI
# PLAN ADI DOP E. KAR. DÜZ. HAR. İM. PAR. KA. PAR.
1 11.06.2021  18:06
İlçemizin Kurtuluş Mahallesi 165 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 parseller, Gündoğan Mahallesi 259 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 10 – 11 parseller, 261 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 parseller, 262 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 parseller, 263 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 parseller, 373 ada 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 19 – 49 parseller, 513 ada 6 – 7 – 8 – 9 – 11 parseller ve 533 ada 47 parselin numaralı parsellerde 3194 sayılı İmar Yasasının 18. maddesi gereği hazırlanan imar uygulama dosyası Belediyemiz Encümenin 31.05.2021 tarih ve 165 sayılı kararı ile yapılan itirazlar soncu değiştirilerek onaylanmıştır.
2 26.03.2021  09:30
İlçemizin Kurtuluş Mahallesi 165 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 parseller, Gündoğan Mahallesi 259 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 10 – 11 parseller, 261 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 parseller, 262 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 parseller, 263 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 parseller, 373 ada 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 19 – 49 parseller, 513 ada 6 – 7 – 8 – 9 – 11 parseller ve 533 ada 47 parselin numaralı parsellerde 3194 sayılı İmar Yasasının 18. maddesi gereği yapılan ve onaylanan imar uygulama dosyası Belediyemiz Encümenin 22.03.2021 tarih ve 117 sayılı kararı onaylanmıştır.