İMAR UYGULAMALARI
# PLAN ADI DOP E. KAR. DÜZ. HAR. İM. PAR. KA. PAR.
1 26.03.2021  09:30
İlçemizin Kurtuluş Mahallesi 165 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 parseller, Gündoğan Mahallesi 259 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 10 – 11 parseller, 261 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 parseller, 262 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 parseller, 263 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 parseller, 373 ada 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 19 – 49 parseller, 513 ada 6 – 7 – 8 – 9 – 11 parseller ve 533 ada 47 parselin numaralı parsellerde 3194 sayılı İmar Yasasının 18. maddesi gereği yapılan ve onaylanan imar uygulama dosyası Belediyemiz Encümenin 22.03.2021 tarih ve 117 sayılı kararı onaylanmıştır.