İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ
# PLAN ADI YBM KARAR BBBM KARAR PLAN DEĞ. AÇIK. RAP.
1 16.10.2020
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.09.2020 tarih 1404 sayılı kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 03.07.2020 tarih 34 sayılı sayılı kararı ile onaylanan Kurtuluş Mahallesi, 789 ada 1’nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları
2 16.10.2020
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.09.2020 tarih 1404 sayılı kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarih 15 sayılı sayılı kararı ile onaylanan Çayırlı Mahallesi, 1763’nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları

3 01.09.2020
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.07.2020 tarih 1133 sayılı kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarih 19 sayılı kararı ile onaylanan Beypınar Mahallesi, 126 ada, 40’nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları.


4 14.08.2020
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin23.07.2020 tarih 1001 sayılı kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih 129 sayılı kararı ile onaylanan İlçemizin Kurtuluş Mahallesi 165 ada ve Gündoğan Mahallesi, Sümbüllük Mevkii, 259-261-262-263-373 adalarda bulunan muhtelif parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.