İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ
# PLAN ADI YBM KARAR BBBM KARAR PLAN DEĞ. AÇIK. RAP.
1 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2019 tarih 575 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih 13 sayılı meclis kararı ile onaylanan Yenigün Mahallesi, 511 ada, 5’nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği paftası, plan değişikliği açıklama raporu ve meclis kararları
2 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2019 tarih 575 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 01.02.2019 tarih 17 sayılı meclis kararı ile onaylanan Cihadiye Mahallesi, 152 ada, 41, 42, 46, 47, 48,176’nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Plan değişikliği paftası, plan değişikliği açıklama raporu ve meclis kararları
3 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2019 tarih 575 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih 24 sayılı meclis kararı ile onaylanan Çayır Mahallesi, 14 ada, 58’nolu parsel ve çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği paftası, plan değişikliği açıklama raporu ve meclis kararları
4 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2019 tarih 575 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarih 27 sayılı meclis kararı ile onaylanan Yenigün Mahallesi, 663 ada, 3’nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği paftası, plan değişikliği açıklama raporu ve meclis kararları