İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ
# PLAN ADI YBM KARAR BBBM KARAR PLAN DEĞ. AÇIK. RAP.
1 05.01.2024  09:00
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Yenişehir Belediye Meclisinin 07.12.2023 tarih 106 sayılı meclis kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.12.2023 tarih 1756 sayılı meclis kararı ile onaylanan ilçemizin Menteşe Mahallesi’nde 108 ada, 55 no’lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulabilmesi için “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisi” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları.

2 30.11.2023  15:00
İlgi sayılı yazı ile, ilçemizin Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, 164 ada, 9 no'lu parsel ve 823 ada 6 no'lu parsele ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nın 17.11.2023 tarihli ve 7810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak, Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Ek-3 üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un geçici 29 uncu maddesi çerçevesinde onaylanan imar planları 18.11.2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları ekte gönderilmiştir.

Yazımız ekinde gönderilen, ilçemizin Kurtuluş Mahallesi 164 ada, 9 no'lu parsel ve 823 ada 6 no'lu parsele ait onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası, plan açıklama raporu yayınlanmıştır.
3 30.10.2023  15:00
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Yenişehir Belediye Meclisinin 07.09.2023 tarih 83 sayılı meclis kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2023 tarih 1405 sayılı meclis kararı ile onaylanan ilçemizin Barcın Mahallesi 133 ada, 9 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları.


4 10.07.2023  09:00
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Yenişehir Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarih 57 sayılı meclis kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2023 tarih 650 sayılı meclis kararı ile onaylanan ilçemiz Kurtuluş Mahallesi’nde, 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planında, “Konut Alanı” olarak planlı 814 ada, 1 parsel, 815 ada 1 parsel ve yakın çevresine ait “Park” ve “Yol” alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları.


5 29.05.2023  11:20
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Yenişehir Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih 35 sayılı meclis kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2023 tarih 528 sayılı meclis kararı ile onaylanan ilçemizin Yenigün Mahallesinde, 117 ada, 74 ve 221 no’lu parsellerin tamamının “Ticaret+Konut Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları.

6 15.05.2023  15:00
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Yenişehir Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih 36 sayılı meclis kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2023 tarih 528 sayılı meclis kararı ile onaylanan İlçemiz Yenigün Mahallesinde, 106 ada, 36-24-53-54-22-42-43 ve 15 no'lu parseller üzerinden geçen imar hattı değişikliğine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları.

7 15.05.2023  15:00
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Yenişehir Belediye Meclisinin 06.01.2023 tarih 17 sayılı meclis kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2023 tarih 528 sayılı meclis kararı ile onaylanan İlçemiz Gündoğan ve Kurtuluş Mahallelerinde, 840, 841, 842, 843, 844, 845,846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855 ve 856 no'lu imar adalarına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "Toplu İşyerleri" planlı alanın, "İmalathane Tesisi Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları.

8 14.04.2023  10:35
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Yenişehir Belediye Meclisinin 03.02.2023 tarih 25 sayılı meclis kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.03.2023 tarih 451 sayılı meclis kararı ile onaylanan İlçemizin Cihadiye Mahallesi, 119 ada, 9 ve 10 no'lu parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları.

9 14.04.2023  09:30
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Yenişehir Belediye Meclisinin 03.02.2023 tarih 24 sayılı meclis kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2023 tarih 365 sayılı meclis kararı ile onaylanan İlçemizin Yenigün Mahallesi, 731 ada, 1 no'lu parsel ve çevresine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları.10 14.04.2023  09:07
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Yenişehir Belediye Meclisinin 03.02.2023 tarih 23 sayılı meclis kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2023 tarih 365 sayılı meclis kararı ile onaylanan İlçemizin Çayır Mahallesi, 12 ada, 12 no'lu parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları.

11 16.03.2023  10:00
216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Yenişehir Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih 110 sayılı meclis kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.02.2023 tarih 299 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Yenişehir İlçesi, Subaşı Mahallesi Güneyi Küçük Sanayi Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları.

12 14.02.2023  10:50
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Yenişehir Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih 109 sayılı meclis kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2023 tarih 154 sayılı meclis kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup, Yenişehir İlçesi, Cihadiye Mahallesi, 113 ada 16 no'lu parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları.


13 18.01.2023  10:02
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2022 tarih 1651 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 04.11.2022 tarih 100 sayılı meclis kararı ile onaylanan Yenişehir İlçesi Ulucami Mahallesi, 231 ada 20-21-22-25 no'lu parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları.


14 30.12.2021  11:14
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2021 tarih ve 1928 sayılı meclis kararı ile, Yenişehir Belediye Meclisinin 05.11.2021 tarih 93 sayılı meclis kararı ile onaylanan Yenişehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları


15 18.10.2021  10:12
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.09.2021 tarih ve 1590 sayılı meclis kararı ile, Yenişehir Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih 72 sayılı meclis kararı ve 02.07.2021 tarih 65 sayılı meclis kararı ile onaylanan Yenişehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları

16 18.10.2021  10:12
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.09.2021 tarih ve 1590 sayılı meclis kararı ile, Yenişehir Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih 72 sayılı meclis kararı ve 02.07.2021 tarih 65 sayılı meclis kararı ile onaylanan Yenişehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları

17 04.05.2021  10:26
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2021 tarih 636 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 02.04.2021 tarih 43 sayılı meclis kararı ile onaylanan Yenişehir İlçesi Yenigün Mahallesi, 564 ada 42-55-56’nolu parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları

18 29.03.2021  16:20
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2021 tarih 379 sayılı kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih 15 sayılı sayılı kararı ile onaylanan Cihadiye Mahallesi, 152 ada 24-25-28’nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları

19 10.03.2021  10:40
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2021 tarih 196 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih 82 sayılı meclis kararı ve 06.11.2020 tarih 90 sayılı meclis kararı ile onaylanan Yenişehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları
20 10.03.2021  10:36
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2021 tarih 196 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih 82 sayılı meclis kararı ve 06.11.2020 tarih 90 sayılı meclis kararı ile onaylanan Yenişehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları
21 18.12.2020  09:42
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2020 tarih 1662 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarih 80 sayılı meclis kararı ile onaylanan Çayır Mahallesi’nde 27,04,2001 tarih ve 2 sayılı Yenişehir meclis kararı ile onaylı Uluköy Uygulama İmar Planında değişiklik yapılarak onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları

22 16.12.2020  09:52
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.10.2020 tarih 1484 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 04.09.2020 tarih 71 sayılı meclis kararı ile onaylanan Subaşı Mahallesi Güneyi, Küçük Sanayi Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları

23 02.12.2020  09:52
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.10.2020 tarih 1484 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 06.12.2019 tarih 136 sayılı meclis kararı ile onaylanan Barcın Mahallesi, 117 ada 5 parsel, 118 ada 1-2-3’nolu parseller ile 2874’nolu parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları
24 16.10.2020  09:55
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.09.2020 tarih 1404 sayılı kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 03.07.2020 tarih 34 sayılı sayılı kararı ile onaylanan Kurtuluş Mahallesi, 789 ada 1’nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları
25 16.10.2020  10:00
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.09.2020 tarih 1404 sayılı kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarih 15 sayılı sayılı kararı ile onaylanan Çayırlı Mahallesi, 1763’nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları

26 01.09.2020  09:50
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.07.2020 tarih 1133 sayılı kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarih 19 sayılı kararı ile onaylanan Beypınar Mahallesi, 126 ada, 40’nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları.


27 14.08.2020  09:55
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin23.07.2020 tarih 1001 sayılı kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih 129 sayılı kararı ile onaylanan İlçemizin Kurtuluş Mahallesi 165 ada ve Gündoğan Mahallesi, Sümbüllük Mevkii, 259-261-262-263-373 adalarda bulunan muhtelif parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.