İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ
# PLAN ADI YBM KARAR BBBM KARAR PLAN DEĞ. AÇIK. RAP.
1 04.05.2021  10:26
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2021 tarih 636 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 02.04.2021 tarih 43 sayılı meclis kararı ile onaylanan Yenişehir İlçesi Yenigün Mahallesi, 564 ada 42-55-56’nolu parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları ekte gönderilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince yapılan plan değişikliği

2 29.03.2021  16:20
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2021 tarih 379 sayılı kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih 15 sayılı sayılı kararı ile onaylanan Cihadiye Mahallesi, 152 ada 24-25-28’nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları ekte gönderilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince yapılan plan değişikliği

3 10.03.2021  10:40
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2021 tarih 196 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih 82 sayılı meclis kararı ve 06.11.2020 tarih 90 sayılı meclis kararı ile onaylanan Yenişehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları ekte gönderilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince yapılan plan değişikliği
4 10.03.2021  10:36
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2021 tarih 196 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih 82 sayılı meclis kararı ve 06.11.2020 tarih 90 sayılı meclis kararı ile onaylanan Yenişehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları ekte gönderilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince yapılan plan değişikliği
5 18.12.2020  09:42
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2020 tarih 1662 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarih 80 sayılı meclis kararı ile onaylanan Çayır Mahallesi’nde 27,04,2001 tarih ve 2 sayılı Yenişehir meclis kararı ile onaylı Uluköy Uygulama İmar Planında değişiklik yapılarak onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları

6 16.12.2020  09:52
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.10.2020 tarih 1484 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 04.09.2020 tarih 71 sayılı meclis kararı ile onaylanan Subaşı Mahallesi Güneyi, Küçük Sanayi Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları

7 02.12.2020  09:52
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.10.2020 tarih 1484 sayılı meclis kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 06.12.2019 tarih 136 sayılı meclis kararı ile onaylanan Barcın Mahallesi, 117 ada 5 parsel, 118 ada 1-2-3’nolu parseller ile 2874’nolu parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları
8 16.10.2020  09:55
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.09.2020 tarih 1404 sayılı kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 03.07.2020 tarih 34 sayılı sayılı kararı ile onaylanan Kurtuluş Mahallesi, 789 ada 1’nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları
9 16.10.2020  10:00
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.09.2020 tarih 1404 sayılı kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarih 15 sayılı sayılı kararı ile onaylanan Çayırlı Mahallesi, 1763’nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları

10 01.09.2020  09:50
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.07.2020 tarih 1133 sayılı kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarih 19 sayılı kararı ile onaylanan Beypınar Mahallesi, 126 ada, 40’nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası, plan açıklama raporu ve meclis kararları.


11 14.08.2020  09:55
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14 üncü maddeleri gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin23.07.2020 tarih 1001 sayılı kararı ve Yenişehir Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih 129 sayılı kararı ile onaylanan İlçemizin Kurtuluş Mahallesi 165 ada ve Gündoğan Mahallesi, Sümbüllük Mevkii, 259-261-262-263-373 adalarda bulunan muhtelif parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.