GÜNCEL DUYURULAR
24.12.2020 OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.11.2020 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR
İlçemiz Tabakhane Mahallesi, Cami Sokak, No:23, tapu kayıtlarında 304 ada, 26 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili olarak; mevcut yapının metruk vaziyette olduğu büyük bölümlerinin yıkıldığı ve parsel sınırında yola cephe olan duvarların bahçe duvarı olarak kullanıldığı ve bu duvarların görüntü kirliliği yarattığı, yıkılma tehlikesi oluşturduğu görülmüş olup, idaremizce 26.11.2018 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.
12.11.2020 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

İlçemiz; Yeni Mahalle, Yonca Sokak No:2 adresindeki tapuya Ömer KARAÇAKIR adına kayıtlı 288 ada 6'nolu parselde bulunan Tek katlı yapının'metruk durumda olduğu ön cephe duvarlarının sıvasının döküldüğü, bir kısmının yıkıldığı, çatının çöktüğü ve içeriye rahatlıkla girilebileceği görülmüştür, İdaremizce 26.11.2018 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.

Kurtuluş Mahallesi, Zühre Sokak No:69 adresindeki tapuya Emel NARİN 1/2 His. ve Esin ÇAĞLAR 1/2 His. adına kayıtlı 512 ada 40'nolu parselde bulunan Tek katlı yapının'metruk durumda olduğu bahçe duvarlarının olmadığı, bahçenin görüntü kirliliğine sebebiyet vermesi ve içeriye rahatlıkla girilebileceği görülmüştür, İdaremizce 26.11.2018 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.

Tabakhane Mahallesi, Karacaali Sokak No:29 adresindeki tapuya Süleyman FAYDALI adına kayıtlı 304 ada 2'nolu parselde bulunan Tek katlı yapının'metruk durumda olduğu ön cephe duvarlarının sıvasının döküldüğü, bir kısmının yıkıldığı, çatının bir kısmının çöktüğü ve içeriye rahatlıkla girilebileceği görülmüştür, İdaremizce 26.11.2018 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.

Ulucami Mahallesi, Gökgöz Sokak No:25 adresindeki tapuya İhsan GÜNDÜZ adına kayıtlı 216 ada 12'nolu parselde bulunan İki katlı yapının'metruk durumda olduğu ön cephe duvarlarının bir kısmının yıkıldığı, çatının bir kısmının çöktüğü ve içeriye rahatlıkla girilebileceği görülmüştür, İdaremizce 26.11.2018 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.

Kurtuluş Mahallesi, Süpürtülü Sokak No:5 adresindeki tapuya Şükran ASA ve His. adına kayıtlı 197 ada 3'nolu parselde bulunan Tek katlı yapının'metruk durumda olduğu yığma kömürlük, duvarlarının bir kısmının yıkıldığı ve içeriye rahatlıkla girilebileceği görülmüştür, İdaremizce 22.10.2020 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.

Ulucami Mahallesi, Hamam Aralığı Sokak No:11 adresindeki tapuya Hafize DURMUŞ adına kayıtlı 219 ada 39'nolu parselde bulunan Tek katlı yapının'metruk durumda olduğu kapı ve pencerelerinin olmadığı, bahçe duvarlarının yıkıldığı ve içeriye rahatlıkla girilebileceği görülmüştür, İdaremizce 26.11.2018 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.

Ulucami Mahallesi, Hamam Aralığı Sokak No:9 adresindeki tapuya Mehmet ÖZ 1/3 ve Ali Rıza ÖZ 2/3 His. adına kayıtlı 219 ada 11'nolu parselde bulunan Tek katlı yapının'metruk durumda olduğu kapı ve pencerelerinin olmadığı, bahçe duvarlarının yıkıldığı ve içeriye rahatlıkla girilebileceği görülmüştür, İdaremizce 26.11.2018 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.