GÜNCEL DUYURULAR
18.01.2020 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR
İlçemizin Gündoğan Mahallesi, İstanbullu Sokak, No:34 adresinde, tapuya Gündoğan Mahallesi, 255 Ada, 10'nolu parselde bulunan bina ile ilgili olarak; Mevcut tek katlı binanın uyuşturucu madde kullanımına zemin oluşturabileceği ve binanın metruk vaziyette olduğu İdaremizce 27.11.2019 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.
20.12.2019 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR
İlçemizin Gündoğan Mahallesi, Dede Sokak, No:12 adresinde, tapuya Gündoğan Mahallesi, 257 Ada, 5'nolu parselde bulunan bina ile ilgili olarak; Mevcut tek katlı binanın kerpiç duvarlardan oluştuğu çatısının bir bölümünün çöktüğü basit tamiratla onarımının mümkün olmadığı mevcut halinin can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı ve içerisinde ikamet edildiği İdaremizce 27.11.2019 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.