GÜNCEL DUYURULAR
28.04.2023 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

İlgi: 16.12.2022 tarihli dilekçe, 24.04.2023 tarihli Zabıta Müdürlüğü tutanağı ve 26.04.2023 tarihli tutanak.

Yılmaz Mahallesi Şeref Sokak No:60 adresindeki, tapuya İsmail kızı Fatma adına kayıtlı 85 ada 19'nolu parselde bulunan yapının 'metruk durumda olduğu kapı ve pencerelerin olmadığı aynı zamanda duvarlarının bir bölümünün yıkık durumda olduğu binanın giriş çıkışa müsait olduğu, uyuşturucu madde kullanımına sebebiyet verebileceği bu nedenle binanın yıkımının yapılmasının uygun olacağı', idaremizce 26.04.2023 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmek istenmiş ancak İsmail kızı Fatma veya hak sahipleri ile ilgili yapılan araştırmada herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Bu sebeple 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi hükümleri gereğince; Tehlike arz eden metruk binanın yıkımı hususu ilan edilmiştir.
10.12.2021 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

İlgi : 26/11/2018 tarih ve 27/05/2021 tarihli tutanaklar.

İlgi tutanaklar ile İlçemiz; Yenigün Mahallesi, Kozdere Caddesi adresindeki tapu kayıtlarında: A blk 1 nolu dükkan Ayten KAÇAR; B blk 1 nolu dükkan Mehmet Ali KOYUTÜRK; C blk 1 nolu dükkan Ayten KAÇAR; A blk 2 nolu dükkan Figen KARASU; B blk 2 nolu dükkan Gönül ÖZÜDOĞRU; C blk 2 nolu mesken Şükran AY; A blk 3 dükkan Metin UZUNOĞLU; B blk 3 nolu dükkan Mehmet Ali KOYUTÜRK; C blk 3 nolu mesken ¼ hisse Fatma MERİÇOĞLU, 3/28 hisse İlhan MERİÇOĞLU, 9/70 HİSSE Aziz MERİÇOĞLU, 9/70 hisse Melek BAHADIR, 9/70 hisse Zeynep AKYOL, 9/70 hisse Adnan MERİÇOĞLU, 9/70 hisse Gülşen SERİN; A blk 4 nolu mesken Ayten KAÇAR; B blk 4 nolu mesken Sinan AYDIN; C blk 4 nolu mesken Ayten KAÇAR; A blk 5 nolu mesken Kenan DAĞDELEN; B blk 5 nolu mesken Kamil AĞA; C blk 5 nolu mesken ¼ hisse Sefade TEKİN, ¾ hisse Sedef TEKİN; A blk 6 nolu mesken Kıymet BAL; B blk 6 nolu mesken Ahmet ERCAN; A blk 7 nolu mesken Salim Nuri BOZKURT; B blk 7 nolu mesken Mehmet Ali KOYUTÜRK; A blk 8 nolu mesken İlmiye KAÇAR; B blk 8 nolu mesken Ahmet GİRGİN; A blk 9 nolu mesken Ali USLU; B blk 9 nolu mesken Mehmet Ali KOYUTÜRK; A blk 10 nolu mesken Gönül ÖZÜDOĞRU; B blok 10 nolu mesken Ayten KAÇAR; A blk 11 nolu mesken İsmail KAHRAMAN; B blk 11 nolu mesken Ayten KAÇAR adına kayıtlı, 360 ada, 15 parselde bulunan yapının “metruk durumda olduğu taşıyıcı sisteminde kullanılan betonun homojen dağılıma sahip olmaması sebebiyle üniform özelliğini kaybettiği, ve segregasyonun oluştuğu ufalanarak dağıldığı, çelik çubuk filizlerinin korozyana uğradığı, mevcut haliyle kullanılmasının mümkün olamadığı, görüntü kirliliğine sebebiyet vermesi ve içeriye rahatlıkla girilebileceği, uyuşturucu madde kullanımına sebebiyet verebileceği”, idaremizce tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiştir.
24.12.2020 OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.11.2020 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR
İlçemiz Tabakhane Mahallesi, Cami Sokak, No:23, tapu kayıtlarında 304 ada, 26 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili olarak; mevcut yapının metruk vaziyette olduğu büyük bölümlerinin yıkıldığı ve parsel sınırında yola cephe olan duvarların bahçe duvarı olarak kullanıldığı ve bu duvarların görüntü kirliliği yarattığı, yıkılma tehlikesi oluşturduğu görülmüş olup, idaremizce 26.11.2018 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.
12.11.2020 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

İlçemiz; Yeni Mahalle, Yonca Sokak No:2 adresindeki tapuya Ömer KARAÇAKIR adına kayıtlı 288 ada 6'nolu parselde bulunan Tek katlı yapının'metruk durumda olduğu ön cephe duvarlarının sıvasının döküldüğü, bir kısmının yıkıldığı, çatının çöktüğü ve içeriye rahatlıkla girilebileceği görülmüştür, İdaremizce 26.11.2018 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.

Kurtuluş Mahallesi, Zühre Sokak No:69 adresindeki tapuya Emel NARİN 1/2 His. ve Esin ÇAĞLAR 1/2 His. adına kayıtlı 512 ada 40'nolu parselde bulunan Tek katlı yapının'metruk durumda olduğu bahçe duvarlarının olmadığı, bahçenin görüntü kirliliğine sebebiyet vermesi ve içeriye rahatlıkla girilebileceği görülmüştür, İdaremizce 26.11.2018 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.

Tabakhane Mahallesi, Karacaali Sokak No:29 adresindeki tapuya Süleyman FAYDALI adına kayıtlı 304 ada 2'nolu parselde bulunan Tek katlı yapının'metruk durumda olduğu ön cephe duvarlarının sıvasının döküldüğü, bir kısmının yıkıldığı, çatının bir kısmının çöktüğü ve içeriye rahatlıkla girilebileceği görülmüştür, İdaremizce 26.11.2018 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.

Ulucami Mahallesi, Gökgöz Sokak No:25 adresindeki tapuya İhsan GÜNDÜZ adına kayıtlı 216 ada 12'nolu parselde bulunan İki katlı yapının'metruk durumda olduğu ön cephe duvarlarının bir kısmının yıkıldığı, çatının bir kısmının çöktüğü ve içeriye rahatlıkla girilebileceği görülmüştür, İdaremizce 26.11.2018 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.

Kurtuluş Mahallesi, Süpürtülü Sokak No:5 adresindeki tapuya Şükran ASA ve His. adına kayıtlı 197 ada 3'nolu parselde bulunan Tek katlı yapının'metruk durumda olduğu yığma kömürlük, duvarlarının bir kısmının yıkıldığı ve içeriye rahatlıkla girilebileceği görülmüştür, İdaremizce 22.10.2020 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.

Ulucami Mahallesi, Hamam Aralığı Sokak No:11 adresindeki tapuya Hafize DURMUŞ adına kayıtlı 219 ada 39'nolu parselde bulunan Tek katlı yapının'metruk durumda olduğu kapı ve pencerelerinin olmadığı, bahçe duvarlarının yıkıldığı ve içeriye rahatlıkla girilebileceği görülmüştür, İdaremizce 26.11.2018 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.

Ulucami Mahallesi, Hamam Aralığı Sokak No:9 adresindeki tapuya Mehmet ÖZ 1/3 ve Ali Rıza ÖZ 2/3 His. adına kayıtlı 219 ada 11'nolu parselde bulunan Tek katlı yapının'metruk durumda olduğu kapı ve pencerelerinin olmadığı, bahçe duvarlarının yıkıldığı ve içeriye rahatlıkla girilebileceği görülmüştür, İdaremizce 26.11.2018 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu sebeple metruk binanın yıkılması için yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine tebligat gönderilmiş olup, yapı sahibi adresinde bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.