BİLGİ EDİNME (GERÇEK KİŞİ)
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler yukarıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.